OBJAVE

Koliko javnih sredstev je vaše podjetje prejelo oz. načrtuje prejeti na podlagi interventnih zakonov COVID-19? Če vrednost javnih sredstev, ki jih je prejme posamezno podjetje, presega 800.000 EUR (oz....

Avtorja: Kaja Baškovič, Miha Štravs V zadnjih mesecih je Državni zbor sprejel kar nekaj t.i. interventnih zakonov, ki začasno posegajo na različna področja, med drugim tudi na področje gradbene...

Avtorici: Sanda Planinc, Kaja Baškovič Državni zbor je 9. julija 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, v nadaljevanju imenovan četrti korona zakon. Zakonske...

Avtorici: Špela Remec, Maruša Polak Zaradi hitrega razvoja dogodkov ta prispevek sproti ažuriramo. Slovenija je zaradi izbruha epidemije COVID-19 uvedla določene ukrepe, s katerimi želi podpreti podjetja, ki poslujejo...

Avtorica: Špela Remec Evropska komisija je 17. junija 2020 objavila Belo knjigo o obravnavi izkrivljajočih učinkov tujih subvencij na enotni trg EU. Razlog za pobudo regulacije subvencij, ki jih...

Avtorice: Kaja Baškovič, Karin Dodič, Darja Miklavčič, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor je na seji dne 29. maja 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic...

Avtorji: Maruša Polak, Miha Hočevar, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor Republike Slovenije je  29. maja 2020 sprejel Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva...

Avtorici: Jera Majzelj, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor je v petek sprejel predlog tretjega paketa ukrepov v povezavi s COVID-19, združenih pod dežnikom enega samega zakonodajnega akta: Zakona o...

Avtor: Miha Hočevar V obdobju ponovnega zagona gospodarstva bo pozornost v veliki meri usmerjena tudi na večje investicijske projekte. Pravna razmerja slednjih so pogosto urejena z avtonomnimi pravnimi viri,...

Avtorici: Kaja Baškovič, Darja Miklavčič Vlada je dne 20. maja 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju »Predlog«) in ga...

Avtorici: Kaja Baškovič, Nataša Pipan Nahtigal Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je začel veljati 15. maja 2020, uporablja pa se...

Avtorica: Mia Kalaš 2. maja smo poročali o sprejemu Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je uvedel novo shemo poroštev Republike Slovenije...

Avtorici: Mia Kalaš in Lidija Zupančič 21. marca 2020 smo poročali o sprejemu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), 6. aprila 2020 o spremembah le-tega in...

Avtorja: Helena Butolen, Lenart Kmetič Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 4. maja 2020 sprejel novo Odredbo o posebnih ukrepih (»Odredba«), ki določa postopno sproščanje predhodno vzpostavljenih posebnih...

Ažbe Tušar in Lenart Kmetič sta pripravila praktičen kratek vodič, v katerem izveste: na katere “simptome“ insolventnosti je treba biti pozoren, kakšne so obveznosti poslovodstva v primeru insolventnosti družbe...

Avtorici: Špela Remec, Nataša Pipan Nahtigal 21. aprila je slovenska vlada sprejela predlog sprememb Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in...

Avtorici: Kaja Baškovič, Darja Miklavčič Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 28. aprila 2020 sprejel Zakon o dopolnitvah in spremembah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev...

Avtorica: Mia Kalaš Državni zbor je 28. aprila na izredni seji sprejel Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je stopil v veljavo...

Avtorja: Helena Butolen, Lenart Kmetič V naših predhodnih objavah smo že poročali o sprejemu Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje...

Avtor: Blaž Ogorevc 28. aprila 2020 je Državni zbor sprejel spremembe nekaterih delov Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo...

21. marca 2020 smo poročali o sprejemu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), 6. aprila 2020 pa še o spremembah le-tega in nekaterih dodatno sprejetih ukrepih....

Avtorji: Nino Bostič Sluga, Matjaž Verbič, Blaž Ogorevc V razvitem poslovnem svetu se samo po sebi razume, da je treba pogodbe spoštovati. V slovenskem pogodbenem pravu je to temeljno...

Avtor: Matjaž Verbič Države članice EU so z namenom, da bi ublažile posledice krize, hitro začele sprejemati različne ukrepe za podporo podjetjem prizadetim v krizi. V Sloveniji je tako...

Avtorica: Nika Bosnič V zadnjem času je mogoče zaslediti številne napovedi glede datuma, ko naj bi raziskovalci razvili cepivo (in zdravilo) za bolezen COVID-19. Čeprav so številke različne in...

Avtorica: Kaja Baškovič Vlada Republike Slovenije je 16. 4. 2020 v Uradnem listu objavila Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev...

Avtorica: Nika Bosnič Jasno je, da je bolezen COVID-19 v precejšnji meri spremenila naš obstoječi način dela in življenja, navade ter prioritete, ki so se še nedolgo nazaj zdele...

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenija je dne 8. 4. 2020 na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje...

Avtorja: Helena Butolen, Lenart Kmetič Na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID...

Avtorica: Mia Kalaš 21. marca 2020 smo poročali o sprejemu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), 30. marca 2020 pa še o predvidenih spremembah le-tega in...

Avtorici: Darja Miklavčič, Kaja Baškovič Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih...

Avtorice: Špela Remec, Maruša Polak, Mia Kalaš, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor je 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic...

Avtorici: Jana Šteblaj, Barbara Hočevar V času, ko je širjenje bolezni COVID-19 v razmahu, se vse več podjetij srečuje s kompleksnimi vprašanji iskanja ravnovesja med zagotavljanjem zdravega in varnega...

Avtorici: Darja Miklavčič, Kaja Baškovič Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28. 3. 2020 sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)...

Avtorice: Špela Remec, Maruša Polak, Mia Kalaš, Nataša Pipan Nahtigal Vlada RS je 28. marca 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih...

Avtor: Matjaž Verbič V času izbruha pandemije koronavirusa (COVID-19) in razglašenih izrednih razmer se, takoj za skrbjo  za zdravje ljudi in delovanje zdravstvenega sistema, pojavi skrb za stabilnost ekonomskega...

Slovenska vlada je včeraj predstavila predlog t.i. Mega korona zakona, ki predstavlja ukrepe za takojšnjo pomoč gospodarstvu in prebivalcem. Besedilo predlaganega zakona še ni javno dostopno, tako da kar...

21. 3. 2020COVID-19 POMOČ

Zavedamo se, da epidemija koronavirusa COVID-19 za podjetja predstavlja vrsto izzivov, zato smo odločeni, da vam v tej težki in nepredvidljivi situaciji trdno stojimo ob strani. Za vas spremljamo...

20. marca 2020 je Državni zbor sprejel Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki v zvezi s posledicami epidemije COVID-19 slovenskim bankam nalaga obvezen odlog plačil...

Po izdaji odredbe o posebnih ukrepih, ki jo je izdal predsednik Vrhovnega sodišča, ki začasno ureja delovanje slovenskih sodišč v času epidemije COVID-19, je 20. marca 2020 Državni zbor...

Z namenom omilitve posledic epidemije koronavirusa je Državni zbor RS sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (»Interventni zakon«), ki delodajalcem daje možnost (delnega) povračila nadomestila...

Medtem ko se svet prilagaja novi realnosti življenja v naših domovih, regulatorji opozarjajo javne družbe, da je treba notranje informacije razkrivati javnosti kot običajno, ne glede na situacijo. Še...

Zakon o minimalni plači (v nadaljevanju »ZMinP«) določa pravico do minimalne plače, njeno višino in pogoje, pod katerimi se lahko izplačuje prehodni znesek minimalne plače, ter način njenega določanja...

Razvoj in množična uporaba spletnega družbenega omrežja Facebook (v nadaljevanju »Facebook«) sta botrovala ne samo spremembam v dinamiki družbenih odnosov, temveč sta – skupaj z drugimi spletnimi platformami in...

Obsežna sanacija slovenskih bank v letih 2013 in 2014 predvsem zaradi višine dokapitalizacije in spornega vrednotenja bančne aktive ter domnevno zgrešenih (pred)postavk stresnih testov že skoraj šest let vznemirja...

Pred enim letom je Vrhovno sodišče Republike Slovenije (»Vrhovno sodišče«) s svojim sklepom X DoR 55/2018 dopustilo vložitev revizije zaradi vprašanja, ali smrt starša pastorka povzroči prenehanje statusa pastorka...

Pravo delniških družb je na pragu nekaterih temeljnih sprememb, ki jih v slovenski Zakon o gospodarskih družbah prinaša implementacija t. i. Delničarske direktive II (Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta...

Dne 20. 6. 2019 je Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije objavilo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika (SPZ). Predlog zakona med drugim v 3. členu določa dopolnitev...

Podružnica ni pravna oseba, sme pa opravljati vse (ali le del) dejavnosti, ki jih sicer lahko opravlja matična družba. Zakon o gospodarskih družbah (‘ZGD-1’) v 679. členu določa, da...

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (»AVK«) je objavila novico, da je zoper hrvaško družbo Agrokor d.d. uvedla postopek presoje skladnosti koncentracije podjetij Agrokor AG (Švica), ki je...

Vlada RS je nedavno potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona. Predlog novele prinaša nekaj sprememb, ki so posledica nujne implementacije evropskih zahtev oziroma uskladitve z odločitvijo...

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (v...

Kmalu zatem, ko je bilo zmanjšanje količine trans maščob uvrščeno med strateške cilje slovenskega Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, je bil 19....

Če tega ne veste, zagotovite, da bodo (npr. know-how ali poslovne informacije) v skladu s prihajajočim Zakonom o poslovnih skrivnostih postale in ostale poslovna skrivnost. Zakon o poslovnih skrivnostih...