OBJAVE

Avtorica: Ema P. Končan   Prezgodnja odstranitev potrošniškega blaga uničuje naše okolje. Za primer, to povzroči 261 milijonov ton ekvivalenta emisij ogljikovega dioksida, porabi 30 milijonov ton virov in...

Avtorica: Špela Arsova   Dne 26. marca 2024 je v veljavo stopila nova Direktiva (EU) 2024/825 o krepitvi vloge potrošnikov za zeleni prehod (»nova Direktiva«), katere namen je zagotoviti, da...

  Avtorja: Špela Arsova, Luka Vitamvas   Evropska Komisija (v nadaljnjem besedilu: »Komisija«) je 8. februarja 2024 objavila novo obvestilo o opredelitvi upoštevnega trga za namene konkurenčnega prava Unije...

Avtorja: Špela Arsova, Luka Vitamvas   Mineva leto dni od začetka uporabe novega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2). Med najpomembnejšimi spremembami, ki jih je prinesel nov zakon, je...

Avtorica: Nina Ličen Medtem ko morajo zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo 250 ali več zaposlenih, in zavezanci v javnem sektorju že imeti vzpostavljene poti za notranjo prijavo, se...

Avtor: Gregor Novljan Vlada Republike Slovenije si je zadala načrt, da bo Zakon o delovnih razmerjih (»ZDR-1«) reformirala v dveh korakih. Po končanih pogajanjih s socialnimi partnerji, predstavniki delodajalcev...

Avtor: Lenart Kmetič Državni zbor Republike Slovenije je po več kot dveh letih usklajevanja predloga novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju dne (ZFPPIPP) dne...

Avtor: Gregor Novljan Državni zbor Republike Slovenije je dne 9. avgusta 2023 kot odziv na poplave, ki so prizadele kar 179 občin, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona...

Avtor: Gregor Novljan Prejšnji konec tedna je Slovenijo zajela močna vremenska ujma, ki je za sabo pustila poplave  velikih razsežnosti, te pa uničenje številnih domov, infrastrukture, poslovnih objektov in...

Avtorica: Ema Patricija Končan Predlagane spremembe Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B) prinašajo pomembne spremembe z namenom izboljšanja položaja slovenščine v digitalnem okolju. S spremembami se želi zagotoviti ustrezna...

Avtorica: Jera Majzelj Po treh letih uporabe je začasni mehanizem pregleda neposrednih tujih naložb zamenjala nova trajnejša ureditev. Novi mehanizem je zakonodajalec umestil v Zakon o spodbujanju investicij. Prvotni...

Avtorica: Maruša Juhant Državni zbor je na seji dne 21. 4. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (v nadaljevanju:...

6. 4. 2023Novela ZGD-1

Avtor: Tim Mušič Kralj Živimo v času digitalne preobrazbe družbe, ki s sabo prinaša številne spremembe, njeni vplivi pa se kažejo na vseh podsistemih družbe, v veliki meri tudi...

Avtorica: Nina Ličen Zakon o zaščiti prijaviteljev (»ZZPri«) je bil dne 27. 1. 2023 sprejet na seji Državnega zbora, velja pa od 22. 2. 2023 dalje. Z njim se v slovenski pravni red...

Avtor: Gašper Moškotevc V Sloveniji je leta 2020, z uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju »ZIUOOPE«), začel veljati mehanizem za pregled...

Avtor: Miha Hočevar Dne 28. 11. 2022 je bila na nivoju Evropske unije (»EU«) sprejeta Uredba o tujih subvencijah, ki izkrivljajo notranji trg (»Uredba«), s katero želi EU učinkovito...

Avtor: Lenart Kmetič Množično financiranje zagonskih in malih ter srednjih podjetij prek spletnih platform (kot je npr. Kickstarter) postaja vse bolj priljubljena in ustaljena oblika alternativnega financiranja. Kljub temu...

Avtorica: Ema Patricija Končan Državni zbor je na seji 29. 9. 2022 sprejel novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2), s katerim bo v slovenski pravni red prenešena Direktiva...

Avtor: Nino Bostič Sluga Na podlagi novele Stanovanjskega zakona (SZ-1E) je poleti 2021 v celoti prenehal veljati Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP). Kljub temu, da morda...

Avtorica: Nina Ličen Vlada je dne 12. 7. 2022 objavila predlog novega Zakona o varstvu potrošnikov (»ZVPot-1«), za katerega se predlaga sprejem po nujnem postopku. Zakon je na terminskem programu državnega...

Avtor: Primož Jamšek Nedavno se je Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi Up-1134/18 prvič srečalo s področjem zasebnosti na delovnem mestu. V danem primeru je delodajalec zaradi ponavljajočih se...

Avtor: Nino Bostič Sluga V praksi ni bila redkost, da so stranke sklepale zakupne pogodbe za kmetijska zemljišča, pogosto brezplačno ali za simbolično zakupnino, pri tem pa niso upoštevale...

Avtorica: Lidija Zupančič V praksi se pogosto zgodi, da družba pri svojem poslovanju potrebuje dodatna sredstva. Družba lahko ta sredstva pridobi na več načinov, med drugim jih lahko zagotovi...

Odvetniki Šelih & partnerji smo 11. 1. 2022 pridobili pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec za področji organizacijskega upravljanja in usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. Slavnostne podelitve certifikata, ki je...

V ponedeljek, 20. decembra 2021, bo potekala akcija “Dan odvetniške pravne pomoči pro bono“, ki jo organizira Odvetniška zbornica Slovenije – letos že enajstič zapovrstjo. Z akcijo zbornica obeležuje pomemben datum...

Avtorica: Katra Rangus 24. septembra 2021 je Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju: ZISDU-3D) in Zakon...

Avtorici: Špela Remec, Nataša Pipan Nahtigal V nedavni sodbi je Splošno sodišče še enkrat potrdilo pomembnost spoštovanja prepovedi predčasnega izvrševanja koncentracij, ki so pogojene s pridobitvijo soglasij organov pristojnih...

Avtorica: Nataša Pipan Nahtigal Čeprav je zakonodaja v zvezi s pravicami intelektualne lastnine iz delovnega razmerja že vrsto let nespremenjena, se v praksi večkrat srečujemo s primeri, ko delodajalci...

Avtorja: Nino Bostič Sluga, Blaž Ogorevc Z dnem 19. junijem 2021 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki pomembno posega v področje poslovnih najemov....

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Državni zbor Republike Slovenije je dne 2. februarja 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) oziroma PKP8 – osmi protikorona paket...

Avtorica: Sanda Planinc 1. Obveznost poročanja v primeru kršitve varnosti osebnih podatkov Splošna uredba o varstvu podatkov (»GDPR«) je za organizacije določila vrsto novih obveznosti, med njimi tudi dolžnost...

Avtorja: Petra Zvržina, Ažbe Tušar Ta prispevek predstavlja nadaljevanje prvega dednopravnega prispevka o dedovanju in posledicah na upravljanje in poslovodenje v gospodarskih družbah v primeru smrti družbenika in direktorja....

Avtorica: Jera Majzelj Državni zbor je v zadnjih dneh decembra sprejel nov sveženj interventnih ukrepov (tako imenovani PKP71). Ta deloma spreminja tudi že obstoječo shemo delnega povračila nekritih fiksnih...

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. decembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma...

Avtorica: Lidija Zupančič Združeno kraljestvo in Evropska unija sta 24. decembra 2020 dosegli kompromis in kot rezultat dolgih pogajanj predstavili osnutek Sporazuma o trgovini in sodelovanju. Sporazum, ki ga...

Avtorica: Jera Majzelj Zadnji sklop interventnih ukrepov, ki jih je Državni zbor sprejel novembra (t. i. PKP6) je uveljavil podporo v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Vlada z novim predlogom...

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Vlada Republike Slovenije je dne 19. decembra 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t.i....

Avtorica: Karin Dodič Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za...

Avtorica: Petra Zvržina Kot posledica vladnih odločitev o podaljšanju veljavnosti ukrepov z namenom omejevanja širjenja novega koronavirusa je bila burnega odziva javnosti deležna včeraj izdana odločitev Ustavnega sodišča Republike...

Avtorica: Sanda Planinc Epidemija koronavirusa je močno vplivala na delovne procese in mnogi smo v zadnjih mesecih svoje običajno delovno okolje vsaj za nekaj časa zamenjali z domačimi pisarnami....

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Državni zbor je dne 25. novembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t. i. PKP6 (v...

Avtorica: Jera Majzelj Državni zbor je sprejel nov sklop interventnih ukrepov, t.i. PKP6 (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19). Zakon mora potrditi še državni...

Avtor: Žiga Novak Zakon o pravdnem postopku (ZPP) in Zakon o kazenskem postopku (ZKP) že nekaj časa omogočata nekatere možnosti za elektronsko poslovanje strank oziroma njihovih pooblaščencev s sodišči....

Avtorja: Petra Zvržina, Ažbe Tušar V zadnjih mesecih smo gotovo večkrat tudi sami razmišljali o svoji umrljivosti in o tem, kako se bodo nadaljevale reči, ki smo jih pričeli....

Avtorica: Jera Majzelj Vlada je v državni zbor poslala nov predlog interventnih ukrepov, t. i. PKP6 (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19), o katerem naj...

Avtor: Žiga Novak Vlada Republike Slovenije je dne 19. novembra 2020 na predlog predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank...

Avtor: Lenart Kmetič V naši predhodni objavi smo že poročali o ukrepih, ki jih je zaradi ponovne razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije sprejel predsednik Vrhovnega...

Avtor: Miha Hočevar Odpadna embalaža kot aktualen ter rastoč problem Odpadna embalaža se že dlje časa kaže kot akuten globalni izziv. Na območju Evropske Unije se je od leta...

Državna regulacija posameznih področij zasebnega sektorja mora temeljiti na zakonitosti, strokovnosti in politični nevtralnosti. V primerih, ko zaradi narave nalog regulatorja stalni in neposredni politični nadzor nad njegovim delovanjem...

Avtor: Nino Bostič Sluga Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 19. oktobra 2020 izdal Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona...

Avtorica: Manuela Hervatich V zadnjih mesecih je bilo precej nejasnosti med delodajalci pri razlagi določbe člena interventne zakonodaje, ki ureja pogoje za vračilo prejetih sredstev s strani države. Veliko...

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Državni zbor je 15. oktobra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ali tako imenovani PKP5 oz. peti...

Avtor: Žiga Novak Vrhovno sodišče RS je v sklepu št. X Ips 22/2020 z dne 26. 8. 2020 zavzelo stališče, da je tudi v upravnem sporu izvedba glavne obravnave...

Koliko javnih sredstev je vaše podjetje prejelo oz. načrtuje prejeti na podlagi interventnih zakonov COVID-19? Če vrednost javnih sredstev, ki jih je prejme posamezno podjetje, presega 800.000 EUR (oz....

Avtorja: Kaja Baškovič, Miha Štravs V zadnjih mesecih je Državni zbor sprejel kar nekaj t.i. interventnih zakonov, ki začasno posegajo na različna področja, med drugim tudi na področje gradbene...

Avtorici: Sanda Planinc, Kaja Baškovič Državni zbor je 9. julija 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, v nadaljevanju imenovan četrti korona zakon. Zakonske...

Avtorici: Špela Remec, Maruša Polak Zaradi hitrega razvoja dogodkov ta prispevek sproti ažuriramo. Slovenija je zaradi izbruha epidemije COVID-19 uvedla določene ukrepe, s katerimi želi podpreti podjetja, ki poslujejo...

Avtorica: Špela Remec Evropska komisija je 17. junija 2020 objavila Belo knjigo o obravnavi izkrivljajočih učinkov tujih subvencij na enotni trg EU. Razlog za pobudo regulacije subvencij, ki jih...

Avtorice: Kaja Baškovič, Karin Dodič, Darja Miklavčič, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor je na seji dne 29. maja 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic...

Avtorji: Maruša Polak, Miha Hočevar, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor Republike Slovenije je  29. maja 2020 sprejel Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva...

Avtorici: Jera Majzelj, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor je v petek sprejel predlog tretjega paketa ukrepov v povezavi s COVID-19, združenih pod dežnikom enega samega zakonodajnega akta: Zakona o...

Avtorici: Kaja Baškovič, Darja Miklavčič Vlada je dne 20. maja 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju »Predlog«) in ga...

Avtorici: Kaja Baškovič, Nataša Pipan Nahtigal Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je začel veljati 15. maja 2020, uporablja pa se...

Avtorica: Mia Kalaš 2. maja smo poročali o sprejemu Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je uvedel novo shemo poroštev Republike Slovenije...

Avtorici: Mia Kalaš in Lidija Zupančič 21. marca 2020 smo poročali o sprejemu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), 6. aprila 2020 o spremembah le-tega in...

Avtorja: Helena Butolen, Lenart Kmetič Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 4. maja 2020 sprejel novo Odredbo o posebnih ukrepih (»Odredba«), ki določa postopno sproščanje predhodno vzpostavljenih posebnih...

Ažbe Tušar in Lenart Kmetič sta pripravila praktičen kratek vodič, v katerem izveste: na katere “simptome“ insolventnosti je treba biti pozoren, kakšne so obveznosti poslovodstva v primeru insolventnosti družbe...

Avtorici: Špela Remec, Nataša Pipan Nahtigal 21. aprila je slovenska vlada sprejela predlog sprememb Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in...

Avtorici: Kaja Baškovič, Darja Miklavčič Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 28. aprila 2020 sprejel Zakon o dopolnitvah in spremembah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev...

Avtorica: Mia Kalaš Državni zbor je 28. aprila na izredni seji sprejel Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je stopil v veljavo...

Avtorja: Helena Butolen, Lenart Kmetič V naših predhodnih objavah smo že poročali o sprejemu Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje...

Avtor: Blaž Ogorevc 28. aprila 2020 je Državni zbor sprejel spremembe nekaterih delov Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo...

21. marca 2020 smo poročali o sprejemu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), 6. aprila 2020 pa še o spremembah le-tega in nekaterih dodatno sprejetih ukrepih....

Avtorji: Nino Bostič Sluga, Matjaž Verbič, Blaž Ogorevc V razvitem poslovnem svetu se samo po sebi razume, da je treba pogodbe spoštovati. V slovenskem pogodbenem pravu je to temeljno...

Avtor: Matjaž Verbič Države članice EU so z namenom, da bi ublažile posledice krize, hitro začele sprejemati različne ukrepe za podporo podjetjem prizadetim v krizi. V Sloveniji je tako...

Avtorica: Nika Bosnič V zadnjem času je mogoče zaslediti številne napovedi glede datuma, ko naj bi raziskovalci razvili cepivo (in zdravilo) za bolezen COVID-19. Čeprav so številke različne in...

Avtorica: Kaja Baškovič Vlada Republike Slovenije je 16. 4. 2020 v Uradnem listu objavila Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev...

Avtorica: Nika Bosnič Jasno je, da je bolezen COVID-19 v precejšnji meri spremenila naš obstoječi način dela in življenja, navade ter prioritete, ki so se še nedolgo nazaj zdele...

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenija je dne 8. 4. 2020 na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje...

Avtorja: Helena Butolen, Lenart Kmetič Na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID...

Avtorica: Mia Kalaš 21. marca 2020 smo poročali o sprejemu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), 30. marca 2020 pa še o predvidenih spremembah le-tega in...

Avtorici: Darja Miklavčič, Kaja Baškovič Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih...

Avtorice: Špela Remec, Maruša Polak, Mia Kalaš, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor je 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic...

Avtorici: Jana Šteblaj, Barbara Hočevar V času, ko je širjenje bolezni COVID-19 v razmahu, se vse več podjetij srečuje s kompleksnimi vprašanji iskanja ravnovesja med zagotavljanjem zdravega in varnega...

Avtorici: Darja Miklavčič, Kaja Baškovič Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28. 3. 2020 sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)...

Avtorice: Špela Remec, Maruša Polak, Mia Kalaš, Nataša Pipan Nahtigal Vlada RS je 28. marca 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih...

Avtor: Matjaž Verbič V času izbruha pandemije koronavirusa (COVID-19) in razglašenih izrednih razmer se, takoj za skrbjo  za zdravje ljudi in delovanje zdravstvenega sistema, pojavi skrb za stabilnost ekonomskega...

Slovenska vlada je včeraj predstavila predlog t.i. Mega korona zakona, ki predstavlja ukrepe za takojšnjo pomoč gospodarstvu in prebivalcem. Besedilo predlaganega zakona še ni javno dostopno, tako da kar...

21. 3. 2020COVID-19 POMOČ

Zavedamo se, da epidemija koronavirusa COVID-19 za podjetja predstavlja vrsto izzivov, zato smo odločeni, da vam v tej težki in nepredvidljivi situaciji trdno stojimo ob strani. Za vas spremljamo...

20. marca 2020 je Državni zbor sprejel Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki v zvezi s posledicami epidemije COVID-19 slovenskim bankam nalaga obvezen odlog plačil...

Po izdaji odredbe o posebnih ukrepih, ki jo je izdal predsednik Vrhovnega sodišča, ki začasno ureja delovanje slovenskih sodišč v času epidemije COVID-19, je 20. marca 2020 Državni zbor...

Z namenom omilitve posledic epidemije koronavirusa je Državni zbor RS sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (»Interventni zakon«), ki delodajalcem daje možnost (delnega) povračila nadomestila...

Medtem ko se svet prilagaja novi realnosti življenja v naših domovih, regulatorji opozarjajo javne družbe, da je treba notranje informacije razkrivati javnosti kot običajno, ne glede na situacijo. Še...

Zakon o minimalni plači (v nadaljevanju »ZMinP«) določa pravico do minimalne plače, njeno višino in pogoje, pod katerimi se lahko izplačuje prehodni znesek minimalne plače, ter način njenega določanja...

Razvoj in množična uporaba spletnega družbenega omrežja Facebook (v nadaljevanju »Facebook«) sta botrovala ne samo spremembam v dinamiki družbenih odnosov, temveč sta – skupaj z drugimi spletnimi platformami in...

Obsežna sanacija slovenskih bank v letih 2013 in 2014 predvsem zaradi višine dokapitalizacije in spornega vrednotenja bančne aktive ter domnevno zgrešenih (pred)postavk stresnih testov že skoraj šest let vznemirja...

Pred enim letom je Vrhovno sodišče Republike Slovenije (»Vrhovno sodišče«) s svojim sklepom X DoR 55/2018 dopustilo vložitev revizije zaradi vprašanja, ali smrt starša pastorka povzroči prenehanje statusa pastorka...

Pravo delniških družb je na pragu nekaterih temeljnih sprememb, ki jih v slovenski Zakon o gospodarskih družbah prinaša implementacija t. i. Delničarske direktive II (Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta...

Dne 20. 6. 2019 je Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije objavilo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika (SPZ). Predlog zakona med drugim v 3. členu določa dopolnitev...

Podružnica ni pravna oseba, sme pa opravljati vse (ali le del) dejavnosti, ki jih sicer lahko opravlja matična družba. Zakon o gospodarskih družbah (‘ZGD-1’) v 679. členu določa, da...

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (»AVK«) je objavila novico, da je zoper hrvaško družbo Agrokor d.d. uvedla postopek presoje skladnosti koncentracije podjetij Agrokor AG (Švica), ki je...

Vlada RS je nedavno potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona. Predlog novele prinaša nekaj sprememb, ki so posledica nujne implementacije evropskih zahtev oziroma uskladitve z odločitvijo...

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (v...

Kmalu zatem, ko je bilo zmanjšanje količine trans maščob uvrščeno med strateške cilje slovenskega Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, je bil 19....

Če tega ne veste, zagotovite, da bodo (npr. know-how ali poslovne informacije) v skladu s prihajajočim Zakonom o poslovnih skrivnostih postale in ostale poslovna skrivnost. Zakon o poslovnih skrivnostih...