So vaše skrivnosti varne?

So vaše skrivnosti varne?

Če tega ne veste, zagotovite, da bodo (npr. know-how ali poslovne informacije) v skladu s prihajajočim Zakonom o poslovnih skrivnostih postale in ostale poslovna skrivnost.

Zakon o poslovnih skrivnostih prinaša nekaj sprememb glede trenutne definicije poslovne skrivnosti. Zato bo pomembno, da gospodarske družbe sprejmejo ustrezne notranje akte oziroma preverijo, če so obstoječi notranji akti ustrezni, in tako zagotovijo, da bodo vse pomembne poslovne skrivnosti primerno zaščitene.

Če ste takšne poslovne skrivnosti že ustrezno zaščitili, pa preverite, kaj lahko storite v skladu s prihajajočim Zakonom o poslovnih skrivnosti in pod katerimi tam določenimi pogoji, v primeru, da vam takšne informacije uhajajo. Prihajajoči zakon namreč jasneje določa razlikovanje med zakonito in protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem poslovnih skrivnosti in natančno ureja sodno varstvo v primeru kršitev ter pogoje in okoliščine za izdajo začasne odredbe za takojšne varstvo poslovne skrivnosti.

Zakon o poslovnih skrivnostih je bil dne 10. 1. 2019 poslan v obravnavo Državnemu Zboru in bo moral biti kmalu sprejet. To namreč zahteva Direktiva (EU) št. 2016/943 o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (tj. poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem. Zato je pomembno, da se gospodarske družbe hitro odzovejo in pripravijo na prihajajoče spremembe.

Arhiv