Zakonska omejitev trans maščob v živilih

Zakonska omejitev trans maščob v živilih

Kmalu zatem, ko je bilo zmanjšanje količine trans maščob uvrščeno med strateške cilje slovenskega Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, je bil 19. marca 2018 v Sloveniji sprejet Pravilnik o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih.

V začetku aprila se bo izteklo 12-mesečno prehodno obdobje, ki je bilo namenjeno porabi obstoječih živil z visoko vsebnostjo transmaščobnih kislin, ki so bila v promet dana pred sprejetjem omenjenega pravilnika.

V skladu s Pravilnikom vsebnost transmaščobnih kislin v živilu, danem v promet na ozemlju Republike Slovenije, ne sme preseči 2g na 100g skupne vsebnosti maščob. Določba velja za vsa rastlinska olja, maščobe in maščobne emulzije ter živila, ki vsebujejo takšna olja, maščobe in maščobne emulzije, ne pa tudi za živalska olja in maščobe ter za živila, pri katerih je vsebnost transmaščobnih kislin posledica njihove naravne prisotnosti v živalskih oljih, in maščobah, ki so sestavni del teh živil.

Pravilnik omejuje vsebnosti trans maščob v vseh živilih, ne glede na to, v kateri državi so proizvedena. Omejitev prav tako velja za obroke v gostilnah, slaščičarnah, pekarnah in drugih obratih javne prehrane. Če živila in surovine ne bodo skladna z zakonodajo, jih bo inšpekcija umaknila iz prodaje. Predvidene kazni za pravne osebe so od 2.000 EUR dalje.

Arhiv