Sprememba začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi zadevami

Sprememba začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi zadevami

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenija je dne 8. 4. 2020 na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) (ZZUSUDJZ), sprejel Odredbo o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih z dne 30. 3. 2020 (»Dopolnitev«).

Skladno z Dopolnitvijo se od 10. 4. 2020 dalje v sklop nujnih zadev ponovno štejejo tudi zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali zaseženo motorno vozilo po Zakonu o prekrških. Sodišča tako v teh zadevah ponovno opravljajo naroke in izdajajo odločbe.

V ostalem je Odredba o posebnih ukrepih z dne 30. 3. 2020 nespremenjena in še naprej velja v vsebini, kot smo že poročali v naši objavi z dne 7. 4. 2020.

Arhiv