Pravice, ki jih zagotavlja RS po izstopu ZK iz EU brez sporazuma (“No Deal” BREXIT)

Pravice, ki jih zagotavlja RS po izstopu ZK iz EU brez sporazuma (“No Deal” BREXIT)

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (v nadaljevanju ‘ZUVIZK’).

Cilj ZUVIZK je določiti obseg pravic in vzpostaviti režim glede nekaterih vidikov socialne varnosti ter delovnega prava po izstopu Združenega kraljestva (v nadaljevanju ‘ZK’) iz Evropske unije (v nadaljevanju ‘EU’). Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljal pa se bo z dnem izstopa ZK iz EU. Načeloma se bo ZUVIZK uporabljal v obdobju do 31. 12. 2020, pri čemer pa je večina zakonskih določb pogojena z vzajemnostjo.

ZUVIZK določa, da lahko v času prehodnega obdobja vsi državljani ZK še naprej zakonito prebivajo v Sloveniji na podlagi veljavnih potrdil in/ali dovoljenj, ki so jim bila izdana na podlagi EU državljanstva, in da se jim priznajo tudi določene pravice s področja socialne varnosti.

Poleg navedenega, ZUVIZK ureja tudi opravljanje nekaterih čezmejnih storitev v prehodnem obdobju.

Določb ZUVIZK, ki urejajo opravljanje čezmejnih storitev v Sloveniji s strani subjektov s sedežem v ZK (18. člen ZUVIZK), pa kot pravno podlago za opravljanje storitev ne bodo mogle uporabiti finančne institucije, saj se zadevne določbe ne uporabljajo za dejavnosti, ki so izključene iz področja uporabe Direktive 2006/123/ES (tj. finančne storitve, kot so bančništvo, kreditiranje, zavarovalništvo in pozavarovalništvo, poklicne ali osebne pokojnine, vrednostni papirji, naložbeni skladi, plačila in naložbeno svetovanje).

Arhiv