Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom

Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom

Avtorica: Lidija Zupančič

Združeno kraljestvo in Evropska unija sta 24. decembra 2020 dosegli kompromis in kot rezultat dolgih pogajanj predstavili osnutek Sporazuma o trgovini in sodelovanju.

Sporazum, ki ga Evropska unija in Združeno kraljestvo podpisujeta danes, določa pravila novega partnerstva med njima, med drugim na področju:

  • trgovine z blagom,
  • storitev in naložb,
  • letalskega in cestnega prometa,
  • ribištva,
  • enakih pogojev za odprto in pošteno konkurenco in trajnostni razvoj,
  • kazenskega pregona in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah,
  • sodelovanja Združenega kraljestva v programih in dejavnostih Evropske unije.

Čeprav sporazum še ni začel veljati, sta se Evropska unija in Združeno kraljestvo dogovorila, da ga bosta začasno uporabljala od 1. januarja 2021 do 28. februarja 2021.

Sporazum, ki skupaj s prilogami in protokoli obsega več kot 1000 strani, lahko najdete tukaj.

Arhiv