31. avgust 2020 je rok za oddajo vloge za ugotavljanje upravičene višine državnih pomoči

31. avgust 2020 je rok za oddajo vloge za ugotavljanje upravičene višine državnih pomoči

Koliko javnih sredstev je vaše podjetje prejelo oz. načrtuje prejeti na podlagi interventnih zakonov COVID-19?

Če vrednost javnih sredstev, ki jih je prejme posamezno podjetje, presega 800.000 EUR (oz. 120.000 EUR v primeru podjetja dejavnega v sektorju ribištva in akvakulture oz. 100.000 EUR v primeru podjetja dejavnega na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov), je potrebno do 31. avgusta 2020 na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oddati vlogo za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči. Vloga mora opredeliti škodo, ki je podjetju nastala zaradi COVID-19, in vsebovati dokumente, določene v uredbi. Če vloga ne bo vložena oz. ne bo odobrena, bo treba prejeto državno pomoč verjetno vrniti.

Za velika podjetja, pri katerih skupni znesek javnih sredstev za povračilo nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov presega navedene maksimalne vrednosti, zakon omogoča dodatno možnost dodelitve javnih sredstev (preko maksimuma) v skladu s pravili o državnih pomočeh za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izredni dogodek.

Arhiv