Minimalna plača v letu 2021

Minimalna plača v letu 2021

Avtorica: Karin Dodič

Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Na področju minimalne plače je do zadnje večje spremembe prišlo z januarjem 2020, ko so bili iz definicije minimalne plače izvzeti vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

V letu 2021 na področju minimalne plače spet pričakujemo spremembe. V skladu z novelo Zakona o minimalni plači iz decembra 2018 se z januarjem 2021 minimalna plača ne bo več določala v nominalni vrednosti, temveč se bo začela izračunavati po novi formuli. Tako naj bi najnižji prejemek za polni delovni čas po novem za 20 % presegal izračunane minimalne življenjske stroške. Hkrati se minimalna plača omeji tudi navzgor. Skladno z novelo iz leta 2018 bo lahko minimalna plača izračunane minimalne življenjske stroške presegala za največ 40 %. Višina minimalne plače naj bi s predvidenim zvišanjem v celoti sledila smernicam Evropske unije na področju minimalne plače, katerih osnovni namen je preprečevati revščino med zaposlenimi in zagotavljati pogoje za dostojno življenje.

Po zadnjih javno dostopnih informacijah pa naj bi omenjena sprememba – nova formula za izračun minimalne plače – ne začela veljati že z začetkom leta 2021. Predlog sedmega korona zakona (t.i. »PKP7«) naj bi namreč predvideval zamrznitev minimalne plače. Tako naj bi bila nova formula za izračun minimalne plače uveljavljena šele 1. aprila 2021, vendar bi šlo nato to zvišanje do konca septembra v breme države.

Predvidena zamrznitev novega izračuna minimalne plače v interventni zakonodaji je sprožila burne odzive, predvsem na strani sindikatov. Zaenkrat pa se kljub temu pričakuje, da bo ukrep delne zamrznitve minimalne plače sprejet v okviru interventne zakonodaje in bo tako začetek veljave novega načina določanja minimalne plače nekoliko odložen.

 

Arhiv