Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov
Z namenom omilitve posledic epidemije koronavirusa je Državni zbor RS sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (»Interventni zakon«), ki delodajalcem daje možnost (delnega) povračila nadomestila plač.
Povračilo nadomestila plač bodo lahko uveljavljali:
  • delodajalci, ki ne morejo zagotavljati dela več kot 30% svojim delavcem in delavce pošljejo na čakanje na delo doma;
Država bo delodajalcem povrnila 40% nadomestila plače, preostalih 60% bodo krili delodajalci, pri čemer je povračilo države omejeno na najvišji znesek nadomestila za brezposelnost (tj. 895,50 EUR bruto).
  • delodajalci v primerih, kadar je zdravemu delavcu odrejena karantena, hkrati pa delavec nima možnosti za delo od doma.
V tem primeru bo država delodajalcu povrnila celotno nadomestilo plače, torej 80% povprečne plače delavca iz zadnjih treh mesecev.
Interventni zakon ne predvideva splošne pravice do povračila izplačanega nadomestila plače, ampak je ta pravica omejena na delodajalce, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Slednji morajo tako za pridobitev pravice do povračila:
  • predložiti opis poslovnega položaja zaradi posledic virusa (ključne informacije, ki jih mora tak opis vsebovati so določene v zakonu);
  • dokazati, da na podlagi opisanega poslovnega položaja začasno ne morejo zagotavljati dela najmanj 30% svojim delavcem in so jih zato napotili na čakanje na delo doma;
  • predložiti pisno izjavo, s katero se zavežejo k ohranitvi delovnih mest delavcev na čakanju na delo doma najmanj šest mesecev od začetka čakanja na delo;
  • v primeru uveljavljanja povračila nadomestila za delavce, katerim je bila odrejena karantena, predložiti kopijo odredbe Ministrstva za zdravje in izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu.
Delodajalci, ki želijo uveljavljati pravice določene z Interventnim zakonom in izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, morajo te pravice uveljavljati pravočasno, saj zakon določa kratke roke za uveljavljanje pravice do povračila, in sicer:
  • vlogo za povračilo nadomestila plač morajo delodajalci vložiti v roku 8 dni od napotitve delavca na čakanje na delo doma, oziroma od odreditve karantene, vendar najpozneje do vključno 30. 9. 2020;
  • v kolikor je delodajalec delavca napotil na čakanje na delo doma, oziroma je bila delavcu odrejena karantena, pred uveljavitvijo Interventnega zakona, je rok za uveljavitev pravice do povračila izplačanih nadomestil plače 8 dni od uveljavitve zakona.
Delodajalci, ki jim bo priznana pravica do povračila nadomestila plače bodo z Zavodom za zaposlovanje RS sklenili pogodbo o (delnem) povračilu izplačanih nadomestil plače, v kateri bodo urejena medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti strank. Ob tem je potrebno poudariti, da bodo delodajalci upravičeni le do povračila nadomestil plač, do katerih so upravičeni delavci in ki jih je delodajalec tudi izplačal.
Interventni zakon omogoča tudi odlog plačila prispevkov za samozaposlene osebe, in sicer za plačila prispevkov, ki bodo zapadli v plačilo v mesecih aprilu, maju in juniju 2020. Plačilo prispevkov bodo upravičenci lahko poravnali obročno ali v celoti, najkasneje do 31. 3. 2022.

Arhiv