Nekatere še vedno aktualne dileme Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Nekatere še vedno aktualne dileme Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Avtor: Nino Bostič Sluga

Na podlagi novele Stanovanjskega zakona (SZ-1E) je poleti 2021 v celoti prenehal veljati Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP). Kljub temu, da morda na prvi pogled izgleda, da je novela SZ-1E odpravila številna vprašanja in dileme nekaterih določb ZPSPP iz preteklosti, katerih do danes dokončno ni uspela jasno razrešiti niti sodna praksa, pa so z ZPSPP povezane dileme danes, več kot leto dni po njegovi razveljavitvi, še kako žive in aktualne. ZPSPP se namreč še vedno uporablja za pogodbe, sklenjene pred njegovo razveljavitvijo. V članku so predstavljeni nekateri vidiki:

  • razlikovanja med odpovedjo in odstopom od najemne pogodbe ter obveznostjo podaje odpovedi najemne pogodbe preko sodišča;
  • razlikovanja pogodbeno dogovorjene možnosti predčasne odpovedi najemne pogodbe, sklenjene za določen čas;
  • pogodbenih določil, ki najemodajalcu dopuščajo, da v primeru prenehanja najemnega razmerja sam izprazni predmet najema;
  • možnosti izpraznitve poslovnega prostora na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa najemne pogodbe v primeru najemodajalčevega odstopa od pogodbe.

Bostič Sluga, N. (2022). Nekatere še vedno aktualne dileme Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Sodna praksa, št. 35–­36, I–VI.
članka.

Celoten članek je na voljo na:

https://www.iusinfo.si/literatura/L010Y2022V35-36P21N1/

Arhiv