Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Odvetniki Šelih & partnerji smo 11. 1. 2022 pridobili pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec za področji organizacijskega upravljanja in usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. Slavnostne podelitve certifikata, ki je potekala 16. maja na Ljubljanskem gradu, sta se udeležili odvetnici Nina Šelih in Darja Miklavčič. Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, njegov namen in cilj pa je izboljšanje družbeno odgovornega ravnanja v organizacijah in podjetjih v odnosu do zaposlenih.

Odvetniki Šelih & partnerji smo se zavezali k ustvarjanju delovnega okolja, v katerem se bodo naši sodelavci in sodelavke dobro počutili, imeli usklajeno zasebno in poklicno življenje ter bodo motivirani za redno izobraževanje in izpopolnjevanje. Naša zaveza obsega tudi skrb za zdravje sodelavcev in varovanje okolja.

Prejem pristopnega Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je potrdil naše zaveze, ki jih nameravamo nadgrajevati še naprej v smeri spodbujanja varčevanja z električno energijo, ekonomične porabe papirja ter izbora prevoznih sredstev, ki ne obremenjujejo okolja. Na področju organizacijskega upravljanja in usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja so še možnosti za izboljšave, ki jih bomo skupaj z našimi sodelavci zagotovo našli in realizirali.

Nosilec projekta certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij certifikata. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več o naši družbeni odgovornosti: https://selih.si/druzbena-odgovornost/

Arhiv