Prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

Prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

Avtor: Žiga Novak

Vlada Republike Slovenije je dne 19. novembra 2020 na predlog predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom (»Sklep«), skladno s katerim roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, ne tečejo.

Sklep je pričel veljati 20. novembra 2020 in velja 30 dni. Glede na določila Zakona o sodiščih, zadržanje teka rokov ne sme trajati več kot tri mesece, kar pomeni, da bi lahko vlada, v primeru, da se epidemiološka situacija ne umiri, ukrep tudi podaljšala.

Arhiv