Delovanje sodišč v času razglašene epidemije

Delovanje sodišč v času razglašene epidemije

Avtor: Nino Bostič Sluga

Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 19. oktobra 2020 izdal Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

Odredba določa organizacijo vstopnih točke v stavbe sodišč za stranke, njihove pooblaščence in druge uporabnike sodnih storitev ter ločeno vstopno točko za sodnike in sodno osebje, kjer je prostorsko to mogoče. Na vstopnih točkah se izvajajo vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev virusne okužbe nalezljive bolezni COVID-19, vključno z merjenjem telesne temperature vsem vstopajočim.

Odredba določa tudi nekaj posebnosti glede poslovanja sodišč:

1. Z izjemo nujnih zadev iz tretjega odstavka 83. člena Zakona o sodiščih lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

    1. vlagajo vloge le po pošti ali preko portala eSodstvo, in
    2. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko osebe, ki niso vabljene, pridejo le v času uradnih ur ob predhodni najavi.

2. Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, lahko izvedejo videokonferenčno, ob ustreznem upoštevanju ostalih procesnih pogojev za izvedbo procesnega dejanja.

Če se ne izvedejo videokonferenčno, mora biti zagotovljena razdalja med osebami vsaj 1,5 m, vse osebe morajo nositi zaščitno opremo, prostor pa mora biti razkužen in prezračen, skladno s strokovnimi priporočili. Vodijo se seznami prisotnosti s kontaktnimi podatki vseh prisotnih oseb.

Če zgornjih ukrepov ni mogoče zagotoviti, sodišče prekliče narok.

3. Sodnik oziroma predsednik senata lahko začasno omeji javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela in določi druge primerne varovalne ukrepe.

Predsednikom posameznih sodišč je podeljeno pooblastilo, da sprejmejo dodatne ukrepe, ki veljajo samo za določena sodišča. Zato je treba pred obiskom določenega sodišča preveriti, ali so bili za to sodišče sprejeti dodatni ukrepi.

Odredba velja od 20. oktobra 2020 dalje do javno objavljenega preklica predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

 

Arhiv