Podatki o družbi

Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.

T: +386 1 300 76 50
F: +386 1 433 70 98
E: info@selih.si

Sedež: Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, Slovenija
Sodišče vpisa: Okrožno sodišče v Ljubljani
Vložna številka: 14141700
Matična številka: 2074311000
ID za DDV: SI81973403
Osnovni kapital: 1.064.497,82 EUR