Vlada sprošča omejitve pri prodaji blaga in storitev potrošnikom

Vlada sprošča omejitve pri prodaji blaga in storitev potrošnikom

Avtorica: Kaja Baškovič

Vlada Republike Slovenije je 16. 4. 2020 v Uradnem listu objavila Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (»Odlok«). S to spremembo je Vlada sprostila nekatere dosedanje prepovedi ter dopolnila navodila za varno opravljanje dovoljenih dejavnosti. Razen nekaterih izjem, spremembe začnejo veljati v ponedeljek, 20. aprila.

Odlok sicer začasno prepoveduje vsakršno ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Kot primere prepovedanih našteje nastanitvene, gostinske, velnes, kinematografske in kulturne storitve ter storitve iger na srečo.

Hkrati pa je Odlok že pred najnovejšo spremembo določal več izjem: prodajalne, ki pretežno prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov, bencinske servise, lekarne, prodajalne medicinskih in ortopedskih pripomočkov, druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, banke, pošte, dostavne službe, trafike in kioske, kmetijske prodajalne, prodajalne s hrano za živali, vrtnarije, drevesnice, cvetličarne, programe vrt in kmetijstvo v prodajalnah, gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih oziroma hišah in stanovanjih, pri katerih ni stika s potrošniki, ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo.

Spremenjeni Odlok od ponedeljka, 20. 4. 2020, širi ta krog izjem tudi na:

  • prodajalne, ki pretežno prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
  • specializirane prodajalne avtomobilov in koles,
  • kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
  • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (npr. avtoličarstvo, vulkanizerstvo),
  • storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih ne prihaja do stikov s potrošniki (npr. krovska dela, vrtnarske storitve),
  • osebni prevzem blaga ali hrane z minimalnim stikom s potrošniki ter
  • športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje od drugih.

Dva tedna kasneje, 4. 5. 2020, pa se bodo lahko odprle tudi:

  • prodajalne do velikosti 400 m2 (razen tistih, ki so del trgovskih centrov),
  • frizerski in kozmetični saloni ter
  • saloni za nego živali.

Odlok še vedno vsebuje posebne določbe o delovnem času (predvsem prodajaln z živili), nekatere posebne omejitve pa novi Odlok uvaja tudi za nakupe oseb iz ranljivih skupin v prodajalnah, ki pretežno prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo, ter za prodajalne do velikosti 400 m2.

Dodatno je Vlada z Odlokom bolj podrobno opredelila navodila, ki jih morajo pri svoji dejavnosti upoštevati podjetja, katerim je ponujanje in prodaja blaga in storitev dovoljena. Prejšnji odlok je določal le, da bo Nacionalni inštitut za javno zdravje opredelil maksimalno dovoljeno število strank v prodajalnah glede na njihovo velikost, novi Odlok pa se izrecno sklicuje na navodila, objavljena na spletnih straneh omenjenega inštituta ter na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Navodila med drugim zahtevajo, da so stranke razumljivo in prijazno obveščene, da ne smejo dostopati do storitvene dejavnosti, v kolikor kažejo bolezenske znake. Za stranke je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter razkuževanje rok pred vstopom v poslovne prostore. Prav tako morajo biti redno razkuženi trgovski vozički, košare, naprave za vnos PIN številk in drugi predmeti, s katerimi pridejo stranke v stik. Za povečano varnost morajo biti razkužila nameščena pred vhodom, ob izhodih in tudi v notranjosti poslovnih prostorov. Še vedno se mora med ljudmi ohranjati razdalja, zato mora biti v trgovskih prostorih zagotovljenih najmanj 20 m2 površine na posamezno stranko, prostori morajo biti redno zračeni, med čakajočimi na blagajni ali pred prostori za izvajanje storitev mora biti razdalja najmanj 2 metra.

Navodila podrobneje določajo tudi obveznosti delodajalca glede zaščite delavcev. Enako kot za stranke na primer velja, da delavci lahko v prostore vstopijo le zdravi, torej delavci s povišano telesno temperaturo ne smejo opravljati dela. Delavci naj se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal, ter se v primeru stika z okuženo osebo odstranijo v samoizolacijo. Ves čas morajo skrbeti za ustrezno higieno rok in kašlja, pri delu s strankami nositi zaščitno masko in varno ravnati s hrano. Odlok poleg tega izrecno določa, da je odgovornost delodajalca, da zaposlenim zagotovi zaščitno opremo ter zagotovi spoštovanje vseh zgoraj omenjenih navodil.

Navodila, objavljena na zgoraj omenjenih spletnih straneh, se lahko sčasoma spremenijo, zato je za podjetja vsekakor priporočljivo sprotno spremljanje objav ministrstva in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Arhiv