COVID-19

OBJAVE

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Državni zbor Republike Slovenije je dne 2. februarja 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) oziroma PKP8 – osmi protikorona paket...

Avtorica: Jera Majzelj Državni zbor je v zadnjih dneh decembra sprejel nov sveženj interventnih ukrepov (tako imenovani PKP71). Ta deloma spreminja tudi že obstoječo shemo delnega povračila nekritih fiksnih...

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. decembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma...

Avtorica: Jera Majzelj Zadnji sklop interventnih ukrepov, ki jih je Državni zbor sprejel novembra (t. i. PKP6) je uveljavil podporo v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Vlada z novim predlogom...

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Vlada Republike Slovenije je dne 19. decembra 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t.i....

Avtorica: Karin Dodič Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za...

Avtorica: Petra Zvržina Kot posledica vladnih odločitev o podaljšanju veljavnosti ukrepov z namenom omejevanja širjenja novega koronavirusa je bila burnega odziva javnosti deležna včeraj izdana odločitev Ustavnega sodišča Republike...

Avtorica: Sanda Planinc Epidemija koronavirusa je močno vplivala na delovne procese in mnogi smo v zadnjih mesecih svoje običajno delovno okolje vsaj za nekaj časa zamenjali z domačimi pisarnami....

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Državni zbor je dne 25. novembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t. i. PKP6 (v...

Avtorica: Jera Majzelj Državni zbor je sprejel nov sklop interventnih ukrepov, t.i. PKP6 (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19). Zakon mora potrditi še državni...

Avtorica: Jera Majzelj Vlada je v državni zbor poslala nov predlog interventnih ukrepov, t. i. PKP6 (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19), o katerem naj...

Avtor: Žiga Novak Vlada Republike Slovenije je dne 19. novembra 2020 na predlog predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank...

Avtor: Lenart Kmetič V naši predhodni objavi smo že poročali o ukrepih, ki jih je zaradi ponovne razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije sprejel predsednik Vrhovnega...

Državna regulacija posameznih področij zasebnega sektorja mora temeljiti na zakonitosti, strokovnosti in politični nevtralnosti. V primerih, ko zaradi narave nalog regulatorja stalni in neposredni politični nadzor nad njegovim delovanjem...

Avtor: Nino Bostič Sluga Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 19. oktobra 2020 izdal Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona...

Avtorica: Manuela Hervatich V zadnjih mesecih je bilo precej nejasnosti med delodajalci pri razlagi določbe člena interventne zakonodaje, ki ureja pogoje za vračilo prejetih sredstev s strani države. Veliko...

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Državni zbor je 15. oktobra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ali tako imenovani PKP5 oz. peti...

Koliko javnih sredstev je vaše podjetje prejelo oz. načrtuje prejeti na podlagi interventnih zakonov COVID-19? Če vrednost javnih sredstev, ki jih je prejme posamezno podjetje, presega 800.000 EUR (oz....

Avtorja: Kaja Baškovič, Miha Štravs V zadnjih mesecih je Državni zbor sprejel kar nekaj t.i. interventnih zakonov, ki začasno posegajo na različna področja, med drugim tudi na področje gradbene...

Avtorici: Sanda Planinc, Kaja Baškovič Državni zbor je 9. julija 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, v nadaljevanju imenovan četrti korona zakon. Zakonske...

Avtorici: Špela Remec, Maruša Polak Zaradi hitrega razvoja dogodkov ta prispevek sproti ažuriramo. Slovenija je zaradi izbruha epidemije COVID-19 uvedla določene ukrepe, s katerimi želi podpreti podjetja, ki poslujejo...

Avtorice: Kaja Baškovič, Karin Dodič, Darja Miklavčič, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor je na seji dne 29. maja 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic...

Avtorji: Maruša Polak, Miha Hočevar, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor Republike Slovenije je  29. maja 2020 sprejel Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva...

Avtorici: Jera Majzelj, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor je v petek sprejel predlog tretjega paketa ukrepov v povezavi s COVID-19, združenih pod dežnikom enega samega zakonodajnega akta: Zakona o...

Avtorici: Kaja Baškovič, Darja Miklavčič Vlada je dne 20. maja 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju »Predlog«) in ga...

Avtorici: Kaja Baškovič, Nataša Pipan Nahtigal Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je začel veljati 15. maja 2020, uporablja pa se...

Avtorica: Mia Kalaš 2. maja smo poročali o sprejemu Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je uvedel novo shemo poroštev Republike Slovenije...

Avtorici: Mia Kalaš in Lidija Zupančič 21. marca 2020 smo poročali o sprejemu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), 6. aprila 2020 o spremembah le-tega in...

Avtorja: Helena Butolen, Lenart Kmetič Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 4. maja 2020 sprejel novo Odredbo o posebnih ukrepih (»Odredba«), ki določa postopno sproščanje predhodno vzpostavljenih posebnih...

Ažbe Tušar in Lenart Kmetič sta pripravila praktičen kratek vodič, v katerem izveste: na katere “simptome“ insolventnosti je treba biti pozoren, kakšne so obveznosti poslovodstva v primeru insolventnosti družbe...

Avtorici: Špela Remec, Nataša Pipan Nahtigal 21. aprila je slovenska vlada sprejela predlog sprememb Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in...

Avtorici: Kaja Baškovič, Darja Miklavčič Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 28. aprila 2020 sprejel Zakon o dopolnitvah in spremembah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev...

Avtorica: Mia Kalaš Državni zbor je 28. aprila na izredni seji sprejel Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je stopil v veljavo...

Avtorja: Helena Butolen, Lenart Kmetič V naših predhodnih objavah smo že poročali o sprejemu Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje...

Avtor: Blaž Ogorevc 28. aprila 2020 je Državni zbor sprejel spremembe nekaterih delov Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo...

21. marca 2020 smo poročali o sprejemu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), 6. aprila 2020 pa še o spremembah le-tega in nekaterih dodatno sprejetih ukrepih....

Avtorji: Nino Bostič Sluga, Matjaž Verbič, Blaž Ogorevc V razvitem poslovnem svetu se samo po sebi razume, da je treba pogodbe spoštovati. V slovenskem pogodbenem pravu je to temeljno...

Avtor: Matjaž Verbič Države članice EU so z namenom, da bi ublažile posledice krize, hitro začele sprejemati različne ukrepe za podporo podjetjem prizadetim v krizi. V Sloveniji je tako...

Avtorica: Nika Bosnič V zadnjem času je mogoče zaslediti številne napovedi glede datuma, ko naj bi raziskovalci razvili cepivo (in zdravilo) za bolezen COVID-19. Čeprav so številke različne in...

Avtorica: Kaja Baškovič Vlada Republike Slovenije je 16. 4. 2020 v Uradnem listu objavila Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev...

Avtorica: Nika Bosnič Jasno je, da je bolezen COVID-19 v precejšnji meri spremenila naš obstoječi način dela in življenja, navade ter prioritete, ki so se še nedolgo nazaj zdele...

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenija je dne 8. 4. 2020 na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje...

Avtorja: Helena Butolen, Lenart Kmetič Na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID...

Avtorica: Mia Kalaš 21. marca 2020 smo poročali o sprejemu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), 30. marca 2020 pa še o predvidenih spremembah le-tega in...

Avtorici: Darja Miklavčič, Kaja Baškovič Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih...

Avtorice: Špela Remec, Maruša Polak, Mia Kalaš, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor je 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic...

Avtorici: Jana Šteblaj, Barbara Hočevar V času, ko je širjenje bolezni COVID-19 v razmahu, se vse več podjetij srečuje s kompleksnimi vprašanji iskanja ravnovesja med zagotavljanjem zdravega in varnega...

Avtorici: Darja Miklavčič, Kaja Baškovič Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28. 3. 2020 sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)...

Avtorice: Špela Remec, Maruša Polak, Mia Kalaš, Nataša Pipan Nahtigal Vlada RS je 28. marca 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih...

Avtor: Matjaž Verbič V času izbruha pandemije koronavirusa (COVID-19) in razglašenih izrednih razmer se, takoj za skrbjo  za zdravje ljudi in delovanje zdravstvenega sistema, pojavi skrb za stabilnost ekonomskega...

Slovenska vlada je včeraj predstavila predlog t.i. Mega korona zakona, ki predstavlja ukrepe za takojšnjo pomoč gospodarstvu in prebivalcem. Besedilo predlaganega zakona še ni javno dostopno, tako da kar...

21. 3. 2020COVID-19 POMOČ

Zavedamo se, da epidemija koronavirusa COVID-19 za podjetja predstavlja vrsto izzivov, zato smo odločeni, da vam v tej težki in nepredvidljivi situaciji trdno stojimo ob strani. Za vas spremljamo...

20. marca 2020 je Državni zbor sprejel Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), ki v zvezi s posledicami epidemije COVID-19 slovenskim bankam nalaga obvezen odlog plačil...

Po izdaji odredbe o posebnih ukrepih, ki jo je izdal predsednik Vrhovnega sodišča, ki začasno ureja delovanje slovenskih sodišč v času epidemije COVID-19, je 20. marca 2020 Državni zbor...

Z namenom omilitve posledic epidemije koronavirusa je Državni zbor RS sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (»Interventni zakon«), ki delodajalcem daje možnost (delnega) povračila nadomestila...

Medtem ko se svet prilagaja novi realnosti življenja v naših domovih, regulatorji opozarjajo javne družbe, da je treba notranje informacije razkrivati javnosti kot običajno, ne glede na situacijo. Še...