Zakonodaja

PKP6: Povračilo nekritih fiksnih stroškov
Nova pravila ravnanja z odpadno embalažo
Nadaljevanje posegov v avtonomijo varuha konkurence
SPREJET PETI KORONA ZAKON
31. avgust 2020 je rok za oddajo vloge za ugotavljanje upravičene višine državnih pomoči
Negotova usoda določenih interventnih ukrepov na področju gradbeništva
Novosti, ki jih je delodajalcem prinesel četrti korona zakon
Koronavirus v Sloveniji: ukrepi za pomoč gospodarstvu
Delovnopravni vidiki tretjega korona zakona
Intervencijski ukrepi za spodbujanje izvajanja pomembnih investicij po epidemiji COVID-19

Arhiv