Zakonodaja

Najem poslovnih stavb in poslovnih prostorov v prihodnje
Sprejet osmi korona zakon: delovnopravni vidik
PKP7: Povračilo nekritih fiksnih stroškov
Sprejet sedmi korona zakon: delovnopravni vidik
Povračilo nekritih fiksnih stroškov: predlagane spremembe
PKP6: Povračilo nekritih fiksnih stroškov
Nova pravila ravnanja z odpadno embalažo
Nadaljevanje posegov v avtonomijo varuha konkurence
SPREJET PETI KORONA ZAKON
31. avgust 2020 je rok za oddajo vloge za ugotavljanje upravičene višine državnih pomoči

Arhiv