Zakonodaja

Korak naprej pri razvoju trga ponudnikov storitev množičnega financiranja
Novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence
Nekatere še vedno aktualne dileme Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Novosti, ki se bodo uvedle z novim Zakonom o varstvu potrošnikov v Sloveniji
Zakup kmetijskih zemljišč
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov
Splošno sodišče poudarilo pomen prepovedi predčasnega izvrševanja koncentracij pred pridobitvijo dovoljenj za izvedbo
Najem poslovnih stavb in poslovnih prostorov v prihodnje
Sprejet osmi korona zakon: delovnopravni vidik
PKP7: Povračilo nekritih fiksnih stroškov

Arhiv