Zakonodaja

Krepitev položaja slovenščine v digitalnem okolju: Predlagana novela Zakona o javni rabi slovenščine
Pregled tujih naložb: prenovljena pravila za vlaganja v strateške sektorje
Novosti, ki jih prinaša novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
Novela ZGD-1
Boljša zaščita oseb pri razkritju kršitev v delovnem okolju
Pripravlja se dolgoročnejša ureditev mehanizma pregleda neposrednih tujih naložb
Tuje državne pomoči po novem podvržene regulaciji
Korak naprej pri razvoju trga ponudnikov storitev množičnega financiranja
Novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence
Nekatere še vedno aktualne dileme Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Arhiv