Zakonodaja

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov
Splošno sodišče poudarilo pomen prepovedi predčasnega izvrševanja koncentracij pred pridobitvijo dovoljenj za izvedbo
Najem poslovnih stavb in poslovnih prostorov v prihodnje
Sprejet osmi korona zakon: delovnopravni vidik
PKP7: Povračilo nekritih fiksnih stroškov
Sprejet sedmi korona zakon: delovnopravni vidik
Povračilo nekritih fiksnih stroškov: predlagane spremembe
PKP6: Povračilo nekritih fiksnih stroškov
Nova pravila ravnanja z odpadno embalažo
Nadaljevanje posegov v avtonomijo varuha konkurence

Arhiv