Dedno pravo

Podjetje po smrti družbenika: Kaj lahko družbenik stori, da se po njegovi smrti v kar največji meri upošteva njegova volja?
Lastništvo v podjetjih v primeru smrti družbenika

Arhiv