Delovno pravo

Interventni ukrepi na področju delovnih razmerij po poplavah v avgustu 2023
Delovna razmerja in naravne nesreče
Novosti, ki jih prinaša novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
Zasebnost na delovnem mestu
Sprejet osmi korona zakon: delovnopravni vidik
Predlog sedmega korona zakona: delovnopravni vidik
Minimalna plača v letu 2021
Delo na domu v prihodnosti
Delovnopravni vidiki šestega korona zakona
Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu in posledično vračilo nekaterih finančnih pomoči, prejetih po interventni zakonodaji

Arhiv