Pogodbeno pravo

Sklepanje pogodb po pravilih FIDIC – (ne)skladnost podčlena 20.1 s slovenskim pravnim redom
COVID-19: Vpliv epidemije na pogodbena razmerja

Arhiv