Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Kaj prinaša novela ZFPPIPP-H?
SPREJET PETI KORONA ZAKON
Posledice preklica epidemije za sprejete začasne ukrepe
Na razpotju (in)solventnosti zaradi COVID-19
COVID-19: Interventni ukrepi za podporo gospodarstvu
Spremembe in dopolnitve začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami
Sprejeti novi začasni ukrepi v zvezi s sodnimi zadevami
Mega korona zakon sprejet
Predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
Vlada hiti na pomoč: Predlog Mega korona zakona

Arhiv