Konkurenčno pravo

Nadaljevanje posegov v avtonomijo varuha konkurence
31. avgust 2020 je rok za oddajo vloge za ugotavljanje upravičene višine državnih pomoči
Bela knjiga o obravnavi izkrivljajočih učinkov tujih subvencij na enotni trg EU
COVID-19: Interventni ukrepi za podporo gospodarstvu
Državne pomoči v času epidemije COVID-19 – boste morali vračati prejeto državno pomoč?
Predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
Kakšne so meje državnih pomoči v času pandemije COVID-19?
COVID-19 POMOČ
Koncentracije podjetij – na kaj moramo biti pozorni

Arhiv