Konkurenčno pravo

ODMERA ADMINISTRATIVNIH SANKCIJ AGENCIJE ZA VARSTVO KONKURENCE
Tuje državne pomoči po novem podvržene regulaciji
Novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence
Splošno sodišče poudarilo pomen prepovedi predčasnega izvrševanja koncentracij pred pridobitvijo dovoljenj za izvedbo
Nadaljevanje posegov v avtonomijo varuha konkurence
31. avgust 2020 je rok za oddajo vloge za ugotavljanje upravičene višine državnih pomoči
Bela knjiga o obravnavi izkrivljajočih učinkov tujih subvencij na enotni trg EU
COVID-19: Interventni ukrepi za podporo gospodarstvu
Državne pomoči v času epidemije COVID-19 – boste morali vračati prejeto državno pomoč?

Arhiv