Pravdni postopki in alternativno reševanje sporov

Korak proti digitalizaciji poslovanja s sodišči?
Prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom
Obvezna izvedba glavne obravnave v upravnem sporu
Nova odredba predsednika Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih v zvezi s sodnimi zadevami
Spremembe in dopolnitve začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami
Sprememba začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi zadevami
Sprejeti novi začasni ukrepi v zvezi s sodnimi zadevami
COVID-19 POMOČ
Sprejeti začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa
Ali pri oporočnem dedovanju po mačehi ali očimu traja davčna oprostitev za pastorka le do smrti njegovega starša?

Arhiv