Pravo družb in gospodarsko pravo

Novela ZGD-1
Pripravlja se dolgoročnejša ureditev mehanizma pregleda neposrednih tujih naložb
Kaj mora vedeti družbenik, preden zagotovi posojilo svoji družbi?
Podjetje po smrti družbenika: Kaj lahko družbenik stori, da se po njegovi smrti v kar največji meri upošteva njegova volja?
PKP7: Povračilo nekritih fiksnih stroškov
Lastništvo v podjetjih v primeru smrti družbenika
SPREJET PETI KORONA ZAKON
31. avgust 2020 je rok za oddajo vloge za ugotavljanje upravičene višine državnih pomoči
Koronavirus v Sloveniji: ukrepi za pomoč gospodarstvu
Posledice preklica epidemije za sprejete začasne ukrepe

Arhiv