Pravo nepremičnin in gradbeno pravo

Nekatere še vedno aktualne dileme Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Najem poslovnih stavb in poslovnih prostorov v prihodnje
SPREJET PETI KORONA ZAKON
Negotova usoda določenih interventnih ukrepov na področju gradbeništva
Intervencijski ukrepi za spodbujanje izvajanja pomembnih investicij po epidemiji COVID-19
Novi interventni ukrepi zoper epidemijo COVID-19 – pomemben korak k spodbuditvi investicij v gradbeništvu?
COVID-19 POMOČ
Predlog novele stvarnopravnega zakonika – lažje upravljanje s stvarjo v solastnini?

Arhiv