COVID-19

Pričakovani ukrepi PKP6: Predlog delnega povračila nekritih fiksnih stroškov
Prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom
Spremembe pri delovanja sodišč v času epidemije
Nadaljevanje posegov v avtonomijo varuha konkurence
Delovanje sodišč v času razglašene epidemije
Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu in posledično vračilo nekaterih finančnih pomoči, prejetih po interventni zakonodaji
SPREJET PETI KORONA ZAKON
31. avgust 2020 je rok za oddajo vloge za ugotavljanje upravičene višine državnih pomoči
Negotova usoda določenih interventnih ukrepov na področju gradbeništva
Novosti, ki jih je delodajalcem prinesel četrti korona zakon

Arhiv