Zakonodaja

Povzetek začasnih ukrepov na področju delovnih razmerij
Predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
Vlada hiti na pomoč: Predlog Mega korona zakona
Interventni ukrep v zvezi z epidemijo COVID-19: obvezen odlog bančnih posojil
Sprejeti začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov
Kaj mora delodajalec upoštevati pri obračunu (minimalne) plače za delo opravljeno v letu 2020?
Zakon o pravnem varstvu nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank končno sprejet
Predlog novele energetskega zakona – kaj pričakovati in česa se bati?
Pravice, ki jih zagotavlja RS po izstopu ZK iz EU brez sporazuma (“No Deal” BREXIT)

Arhiv