Zakonodaja

Interventni ukrepi v zvezi s COVID-19: Dodatne spremembe v zvezi z odlogi bančnih posojil
Interventni ukrepi v zvezi s COVID-19: Spremembe v zvezi z odlogi bančnih posojil
Mega korona zakon in delovna razmerja
Mega korona zakon sprejet
Povzetek začasnih ukrepov na področju delovnih razmerij
Predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
Vlada hiti na pomoč: Predlog Mega korona zakona
Interventni ukrep v zvezi z epidemijo COVID-19: obvezen odlog bančnih posojil
Sprejeti začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Arhiv