Nina Šelih

Nina Šelih

IZOBRAZBA:

diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (1984)

JEZIKI:

slovenski, angleški, nemški, srbski

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Pravdni postopki in alternativno reševanje sporov, Pravo intelektualne lastnine