Kaja Baškovič

Kaja Baškovič

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2018)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2016)

JEZIKI:

slovenski, angleški, hrvaški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Pravo intelektualne lastnine