Pravo nepremičnin in gradbeno pravo

Sklepanje pogodb po pravilih FIDIC – (ne)skladnost podčlena 20.1 s slovenskim pravnim redom
Novi interventni ukrepi zoper epidemijo COVID-19 – pomemben korak k spodbuditvi investicij v gradbeništvu?
COVID-19 POMOČ
Predlog novele stvarnopravnega zakonika – lažje upravljanje s stvarjo v solastnini?

Arhiv