COVID-19 Info Hub

Zavedamo se, da epidemija koronavirusa COVID-19 za podjetja predstavlja vrsto izzivov, zato smo odločeni, da vam v tej težki in nepredvidljivi situaciji trdno stojimo ob strani.

Za vas spremljamo dogajanje, spremembe zakonodaje in druge ukrepe, povezane z epidemijo, in na naši spletni in LinkedIn strani objavljamo prispevke, za katere upamo, da bodo odgovorili na mnoga vprašanja, s katerimi se soočate.

Kot člani mednarodnih mrež neodvisnih odvetniških družb Lex Mundi in SEE Legal  in pridruženi člani Ius Laboris redno objavljamo tudi na njihovih COVID-19 straneh, ki vsebujejo dragocene informacije iz različnih jurisdikcij. Objave v SEE Legal COVID-19 Info Hub se nanašajo predvsem na regijo Jugovzhodne Evrope, v Lex Mundi Global COVID-19 Resources pa so objavljeni prispevki odvetniških pisarn članic iz več kot 125 jurisdikcij po vsem svetu. Ius Laboris Coronavirus stran pa iz več kot 50 držav zagotavlja informacije, povezane s COVID-19, ki so relevantne predvsem za področje delovnega prava.

Da bi strankam pomagali, da bi se v teh negotovih, izzivov polnih in pravno zahtevnih poslovnih razmerah čim bolje znašle, smo Odvetniki Šelih & partnerji  ustanovili tudi COVID-19 delovno skupino, ki jo sestavljajo izkušeni odvetniki z različnih pravnih področij.

Delovna skupina bo podjetjem svetovala v zvezi z vrsto pogodbenih, transakcijskih, regulatornih, pravdnih in delovnopravnih zadev, povezanih z epidemijo, in jim pomagala, da se na situacijo odzovejo hitro in učinkovito.

Na člane skupine se lahko kadarkoli obrnete s specifičnimi vprašanji z določenega pravnega področja.

Obrnete se lahko tudi na vaš primarni kontakt v naši pisarni ali pošljete sporočilo na elektronski naslov covid-19@selih.si, in poskrbeli bomo, da bo vašo pošto prejel pravnik, ki vam bo lahko najhitreje in najbolj učinkovito pomagal.

Kontaktirajte našo COVID-19 delovno skupino

Splošna vprašanja v zvezi s COVID-19: covid-19@selih.si

COVID-19 objave

Avtorja: Kaja Baškovič, Miha Štravs V zadnjih mesecih je Državni zbor sprejel kar nekaj t.i. interventnih zakonov, ki začasno posegajo na različna področja, med drugim tudi na področje gradbene...

Avtorici: Sanda Planinc, Kaja Baškovič Državni zbor je 9. julija 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, v nadaljevanju imenovan četrti korona zakon. Zakonske...

Avtorici: Špela Remec, Maruša Polak Zaradi hitrega razvoja dogodkov ta prispevek sproti ažuriramo. Slovenija je zaradi izbruha epidemije COVID-19 uvedla določene ukrepe, s katerimi želi podpreti podjetja, ki poslujejo...

Avtorice: Kaja Baškovič, Karin Dodič, Darja Miklavčič, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor je na seji dne 29. maja 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic...

Avtorji: Maruša Polak, Miha Hočevar, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor Republike Slovenije je  29. maja 2020 sprejel Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva...

Avtorici: Jera Majzelj, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor je v petek sprejel predlog tretjega paketa ukrepov v povezavi s COVID-19, združenih pod dežnikom enega samega zakonodajnega akta: Zakona o...