COVID-19 Info Hub

Zavedamo se, da epidemija koronavirusa COVID-19 za podjetja predstavlja vrsto izzivov, zato smo odločeni, da vam v tej težki in nepredvidljivi situaciji trdno stojimo ob strani.

Za vas spremljamo dogajanje, spremembe zakonodaje in druge ukrepe, povezane z epidemijo, in na naši spletni in LinkedIn strani objavljamo prispevke, za katere upamo, da bodo odgovorili na mnoga vprašanja, s katerimi se soočate.

Kot člani mednarodnih mrež neodvisnih odvetniških družb Lex Mundi in SEE Legal  in pridruženi člani Ius Laboris redno objavljamo tudi na njihovih COVID-19 straneh, ki vsebujejo dragocene informacije iz različnih jurisdikcij. Objave v SEE Legal COVID-19 Info Hub se nanašajo predvsem na regijo Jugovzhodne Evrope, v Lex Mundi Global COVID-19 Resources pa so objavljeni prispevki odvetniških pisarn članic iz več kot 125 jurisdikcij po vsem svetu. Ius Laboris Coronavirus stran pa iz več kot 50 držav zagotavlja informacije, povezane s COVID-19, ki so relevantne predvsem za področje delovnega prava.

Da bi strankam pomagali, da bi se v teh negotovih, izzivov polnih in pravno zahtevnih poslovnih razmerah čim bolje znašle, smo Odvetniki Šelih & partnerji  ustanovili tudi COVID-19 delovno skupino, ki jo sestavljajo izkušeni odvetniki z različnih pravnih področij.

Delovna skupina bo podjetjem svetovala v zvezi z vrsto pogodbenih, transakcijskih, regulatornih, pravdnih in delovnopravnih zadev, povezanih z epidemijo, in jim pomagala, da se na situacijo odzovejo hitro in učinkovito.

Na člane skupine se lahko kadarkoli obrnete s specifičnimi vprašanji z določenega pravnega področja.

Obrnete se lahko tudi na vaš primarni kontakt v naši pisarni ali pošljete sporočilo na elektronski naslov covid-19@selih.si, in poskrbeli bomo, da bo vašo pošto prejel pravnik, ki vam bo lahko najhitreje in najbolj učinkovito pomagal.

Kontaktirajte našo COVID-19 delovno skupino

Splošna vprašanja v zvezi s COVID-19: covid-19@selih.si

COVID-19 objave

Avtor: Nino Bostič Sluga Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 19. oktobra 2020 izdal Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona...

Avtorica: Manuela Hervatich V zadnjih mesecih je bilo precej nejasnosti med delodajalci pri razlagi določbe člena interventne zakonodaje, ki ureja pogoje za vračilo prejetih sredstev s strani države. Veliko...

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Državni zbor je 15. oktobra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) ali tako imenovani PKP5 oz. peti...

Koliko javnih sredstev je vaše podjetje prejelo oz. načrtuje prejeti na podlagi interventnih zakonov COVID-19? Če vrednost javnih sredstev, ki jih je prejme posamezno podjetje, presega 800.000 EUR (oz....

Avtorja: Kaja Baškovič, Miha Štravs V zadnjih mesecih je Državni zbor sprejel kar nekaj t.i. interventnih zakonov, ki začasno posegajo na različna področja, med drugim tudi na področje gradbene...

Avtorici: Sanda Planinc, Kaja Baškovič Državni zbor je 9. julija 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, v nadaljevanju imenovan četrti korona zakon. Zakonske...