COVID-19 Info Hub

Zavedamo se, da epidemija koronavirusa COVID-19 za podjetja predstavlja vrsto izzivov, zato smo odločeni, da vam v tej težki in nepredvidljivi situaciji trdno stojimo ob strani.

Za vas spremljamo dogajanje, spremembe zakonodaje in druge ukrepe, povezane z epidemijo, in na naši spletni in LinkedIn strani objavljamo prispevke, za katere upamo, da bodo odgovorili na mnoga vprašanja, s katerimi se soočate.

Kot člani mednarodnih mrež neodvisnih odvetniških družb Lex Mundi in SEE Legal  in pridruženi člani Ius Laboris redno objavljamo tudi na njihovih COVID-19 straneh, ki vsebujejo dragocene informacije iz različnih jurisdikcij. Objave v SEE Legal COVID-19 Info Hub se nanašajo predvsem na regijo Jugovzhodne Evrope, v Lex Mundi Global COVID-19 Resources pa so objavljeni prispevki odvetniških pisarn članic iz več kot 125 jurisdikcij po vsem svetu. Ius Laboris Coronavirus stran pa iz več kot 50 držav zagotavlja informacije, povezane s COVID-19, ki so relevantne predvsem za področje delovnega prava.

Da bi strankam pomagali, da bi se v teh negotovih, izzivov polnih in pravno zahtevnih poslovnih razmerah čim bolje znašle, smo Odvetniki Šelih & partnerji  ustanovili tudi COVID-19 delovno skupino, ki jo sestavljajo izkušeni odvetniki z različnih pravnih področij.

Delovna skupina bo podjetjem svetovala v zvezi z vrsto pogodbenih, transakcijskih, regulatornih, pravdnih in delovnopravnih zadev, povezanih z epidemijo, in jim pomagala, da se na situacijo odzovejo hitro in učinkovito.

Na člane skupine se lahko kadarkoli obrnete s specifičnimi vprašanji z določenega pravnega področja.

Obrnete se lahko tudi na vaš primarni kontakt v naši pisarni ali pošljete sporočilo na elektronski naslov covid-19@selih.si, in poskrbeli bomo, da bo vašo pošto prejel pravnik, ki vam bo lahko najhitreje in najbolj učinkovito pomagal.

Kontaktirajte našo COVID-19 delovno skupino

Splošna vprašanja v zvezi s COVID-19: covid-19@selih.si

COVID-19 objave

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Državni zbor Republike Slovenije je dne 2. februarja 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) oziroma PKP8 – osmi protikorona paket...

Avtorica: Jera Majzelj Državni zbor je v zadnjih dneh decembra sprejel nov sveženj interventnih ukrepov (tako imenovani PKP71). Ta deloma spreminja tudi že obstoječo shemo delnega povračila nekritih fiksnih...

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. decembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma...

Avtorica: Jera Majzelj Zadnji sklop interventnih ukrepov, ki jih je Državni zbor sprejel novembra (t. i. PKP6) je uveljavil podporo v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Vlada z novim predlogom...

Avtorici: Darja Miklavčič, Karin Dodič Vlada Republike Slovenije je dne 19. decembra 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma t.i....

Avtorica: Karin Dodič Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za...