COVID-19 Info Hub

Zavedamo se, da epidemija koronavirusa COVID-19 za podjetja predstavlja vrsto izzivov, zato smo odločeni, da vam v tej težki in nepredvidljivi situaciji trdno stojimo ob strani.

Za vas spremljamo dogajanje, spremembe zakonodaje in druge ukrepe, povezane z epidemijo, in na naši spletni in LinkedIn strani objavljamo prispevke, za katere upamo, da bodo odgovorili na mnoga vprašanja, s katerimi se soočate.

Kot člani mednarodnih mrež neodvisnih odvetniških družb Lex Mundi in SEE Legal  in pridruženi člani Ius Laboris redno objavljamo tudi na njihovih COVID-19 straneh, ki vsebujejo dragocene informacije iz različnih jurisdikcij. Objave v SEE Legal COVID-19 Info Hub se nanašajo predvsem na regijo Jugovzhodne Evrope, v Lex Mundi Global COVID-19 Resources pa so objavljeni prispevki odvetniških pisarn članic iz več kot 125 jurisdikcij po vsem svetu. Ius Laboris Coronavirus stran pa iz več kot 50 držav zagotavlja informacije, povezane s COVID-19, ki so relevantne predvsem za področje delovnega prava.

Da bi strankam pomagali, da bi se v teh negotovih, izzivov polnih in pravno zahtevnih poslovnih razmerah čim bolje znašle, smo Odvetniki Šelih & partnerji  ustanovili tudi COVID-19 delovno skupino, ki jo sestavljajo izkušeni odvetniki z različnih pravnih področij.

Delovna skupina bo podjetjem svetovala v zvezi z vrsto pogodbenih, transakcijskih, regulatornih, pravdnih in delovnopravnih zadev, povezanih z epidemijo, in jim pomagala, da se na situacijo odzovejo hitro in učinkovito.

Na člane skupine se lahko kadarkoli obrnete s specifičnimi vprašanji z določenega pravnega področja.

Obrnete se lahko tudi na vaš primarni kontakt v naši pisarni ali pošljete sporočilo na elektronski naslov covid-19@selih.si, in poskrbeli bomo, da bo vašo pošto prejel pravnik, ki vam bo lahko najhitreje in najbolj učinkovito pomagal.

Kontaktirajte našo COVID-19 delovno skupino

Splošna vprašanja v zvezi s COVID-19: covid-19@selih.si

COVID-19 objave

Avtorici: Jera Majzelj, Nataša Pipan Nahtigal Državni zbor je v petek sprejel predlog tretjega paketa ukrepov v povezavi s COVID-19, združenih pod dežnikom enega samega zakonodajnega akta: Zakona o...

Avtorici: Kaja Baškovič, Darja Miklavčič Vlada je dne 20. maja 2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju »Predlog«) in ga...

Avtorici: Kaja Baškovič, Nataša Pipan Nahtigal Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je začel veljati 15. maja 2020, uporablja pa se...

Avtorica: Mia Kalaš 2. maja smo poročali o sprejemu Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki je uvedel novo shemo poroštev Republike Slovenije...

Avtorici: Mia Kalaš in Lidija Zupančič 21. marca 2020 smo poročali o sprejemu Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), 6. aprila 2020 o spremembah le-tega in...

Avtorja: Helena Butolen, Lenart Kmetič Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 4. maja 2020 sprejel novo Odredbo o posebnih ukrepih (»Odredba«), ki določa postopno sproščanje predhodno vzpostavljenih posebnih...