COVID-19 POMOČ

COVID-19 POMOČ
Zavedamo se, da epidemija koronavirusa COVID-19 za podjetja predstavlja vrsto izzivov, zato smo odločeni, da vam v tej težki in nepredvidljivi situaciji trdno stojimo ob strani.
Za vas spremljamo dogajanje, spremembe zakonodaje in druge ukrepe, povezane z epidemijo, in na naši LinkedIn strani in v COVID-19 Info Hub zavihku spletne strani objavljamo prispevke, za katere upamo, da bodo odgovorili na mnoga vprašanja, s katerimi se soočate.
Da bi strankam pomagali, da bi se v teh negotovih, izzivov polnih in pravno zahtevnih poslovnih razmerah čim bolje znašle, smo ŠELIH & PARTNERJI ustanovili tudi COVID-19 delovno skupino, ki jo sestavljajo izkušeni odvetniki z različnih pravnih področij.
Delovna skupina bo podjetjem svetovala z zvezi z vrsto pogodbenih, transakcijskih, regulatornih, pravdnih in delovnopravnih zadev, povezanih z epidemijo, in jim pomagala, da se na situacijo odzovejo hitro in učinkovito.
Na člane skupine se lahko kadarkoli obrnete s specifičnimi vprašanji z določenega pravnega področja:
Obrnete se lahko tudi vaš primarni kontakt v naši pisarni ali pošljete sporočilo na elektronski naslov covid-19@selih.si in poskrbeli bomo, da bo vašo pošto prejel pravnik, ki vam bo lahko najhitreje in najbolj učinkovito pomagal.

Arhiv